Historiek

Op 1 oktober 2023 zal onze wielerclub Arnold Standaert Wondelgem al 52 jaar bestaan. We hebben dus ondertussen al met trots Koninklijk mogen toevoegen aan onze naam.

Hij werd in 1970 gesticht door (wijlen) Jan Vereecke en Ernest Van der haeghen – beiden tevens oud-voorzitter van de deelsportraad Wondelgem – en ontstond uit de supportersclub van ex-beroepsrenner Robert De Guchtenaere.

Onder voorzitterschap van ‘zwarte Jan’, zoals hij in wielermiddens werd genoemd, manifesteerde de club zich eerst met het oprichten van een afdeling wielertoerisme : die afdeling organiseerde uitstappen op zondagmiddag van gemiddeld 45 km. Verder namen de toeristen deel aan de officiële rally’s die door de wielerbond werden georganiseerd.

In januari 1973 werd de club vergroot met een afdeling cyclobal. Door een zeer intensieve jeugdwerking en door het frequent deelnemen aan binnen- en buitenlandse toernooien groeide deze afdeling uit tot de meest succesvolle Belgische cyclobalclub in de jaren ’80 en ’90. Jaarlijks organiseerde deze afdeling de ‘schaal Bernard Horion’, een toernooi voor eersteklasseploegen, en de ‘wisselbeker Van de Velde – Cousin’, een toernooi voor jeugdploegen. Beide toernooien genoten een grote internationale faam.

Naast de activiteiten van de afdelingen wielertoerisme en cyclobal stelde de wielerclub per jaarwisseling 3 wielerwedstrijden op het programma, nl. één voor nieuwelingen, één voor internationale liefhebbers en afwisselend voor cyclosportieven of juniores. Jaar na jaar wonnen deze koersen aan aantrekkingskracht en dus ook aan deelnemerspotentieel. Ze hadden zich in de Gentse wielerwereld gevestigd al klassiekers.

Natuurlijk kent elke vereniging in zijn bestaan ups en downs. Jammer genoeg kwam er ook in onze club een korte periode van stagnatie en kort verval : in de afdeling cyclobal ontstonden er wat strubbelingen zodat met het vertrek van enkele boegbeelden de afdeling als het ware onthoofd werd. Een Amerikaans avontuur was daar niet vreemd aan. Insiders weten waarover het hier gaat.

Op de koop toe werd voorzitter Jan Vereecke na een lange periode van ziekte getroffen door een hartaanval en besloot hij het voorzitterschap neer te leggen. Voor hem stond er één ding vast : dit moest het einde betekenen van de malaise.

Hij pleitte voor een reorganisatie van het bestuur, waarin vooral jonge krachten dienden geïntegreerd te worden. We schrijven toen 1982.

Eerst en vooral werd de afdeling wielrennen opgericht, die specifiek de wielerkoersen onder zijn bevoegdheid zou nemen. Uit de drie afdelingen samen werd dan een ‘hoofdbestuur’ samengesteld, dat als overkoepelend orgaan van de club moest fungeren. Als nieuwe voorzitter werd toen Ernest Van der haeghen gekozen, bijgestaan door 3 ondervoorzitters, een penningmeester, een secretaris, …, maar elke afdeling onderling bleef ook zijn eigen bestuur behouden.

Nadien is de afdeling cyclobal door allerlei omstandigheden opgehouden te bestaan. En jammer genoeg moesten we in de loop der jaren afscheid nemen van een aantal vrienden, leden, bestuursleden die ontslag namen wegens ziekte of die kwamen te overlijden.

Sedert 1994 werd de club opnieuw verrijkt met een nieuwe tak, de afdeling kunstwielrijden, die zich tot op heden uitstekend weet te profileren zowel in binnen- als buitenland.

Vandaag, meer dan 50 jaar na de oprichtingsdatum, kan de club terugblikken op een waaier van sportieve successen; maar wat belangrijker is, is dat er een stevige basis is gelegd om deze successen naar de toekomst toe te bestendigen en uit te breiden.

(Rudy Van der Ween – 3 augustus 2023)